Certyfikaty Akademii Informatyki Śledczej

Każde szkolenie w ramach Akademii Informatyki Śledczej Mediarecovery kończy się egzaminem, którego celem jest weryfikacja zdobycia wymaganego poziomu wiedzy przez uczestnika.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu kończącego dany kurs otrzymują Certyfikat Akademii Informatyki Śledczej.Informatyk Śledczy - Egzamin Certyfikowany przez Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej

Szczegółowe informacje związane z wymaganiami jakie musi spełnić osoba przystępująca do egzaminu Informatyk Śledczy, znajdują się na stronie Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej