Jak oceniają szkolenia uczestnicy

Po każdym szkoleniu w ramach Akademii Informatyki Śledczej Mediarecovery przeprowadzane jest badanie ankietowe, którego celem jest sprawdzanie poziomu satysfakcji oraz oczekiwań uczestników.

Oceniane są m.in.:

  • » poziom wiedzy oraz sposób jej przekazania przez prowadzących,
  • » organizacja szkolenia,
  • » materiały szkoleniowe,
  • » ćwiczenia praktyczne.Średnia ocena w skali 1-5 gdzie 1 to negatywna ocena, a 5 bardzo dobra wynosi dla naszych szkoleń 4,9.
Jest to potwierdzenie wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego kursów w ramach Akademii Informatyki Śledczej.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat:

  • » szkoleń w ramach Akademii Informatyki Śledczej Mediarecovery,
  • » szkoleń „szytych na miarę”, których program jest indywidualnie dostosowywany do oczekiwań organizacji czy firmy,

skontaktuj się z nami.