Odzyskiwanie danych - Professional - Akademia Informatyki Śledczej - Mediarecovery

Odzyskiwanie danych - Professional

Kurs „Odzyskiwanie danych” składa się z dwóch poziomów Professional i Expert i jest całościowym kompendium praktycznej wiedzy, z zakresu odzyskiwania danych z dysków twardych.

POZIOM PROFESSIONAL

5 199 zł + 23%VAT / 3 dni

 

Szkolenie „Odzyskiwanie danych - poziom Professional” jest teoretycznym i praktycznym wprowadzeniem do tematyki odzyskiwania danych z nośników. Uczestnicy kursu dowiedzą się również w jaki sposób rozróżniać typy oraz następstwa fizycznych i logicznych usterek dysków twardych. Zajęcia praktyczne skupiają się na diagnostyce, naprawie uszkodzeń i tworzeniu kopii dysków oraz na analizie i odbudowie struktur danych.

Dostępne terminy:

 • 10 kwiecień 2018 do 12 kwiecień 2018 - - Katowice

  Zapisz sięCel szkolenia:
Zdobycie praktycznej wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu odzyskiwania danych analiz twardych dysków.

Korzyści:

 • » umiejętność przeprowadzenia analizy uszkodzonego nośnika informacji,
 • » odzyskiwanie umyślnie lub nieumyślnie skasowanych danych z twardych dysków,
 • » nabycie praktycznych umiejętności w zakresie działań profilaktycznych,
 • » zabezpieczanie twardych dysków w taki sposób, aby mogły stanowić niepodważalny dowód w sprawach sądowych,
 • » nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Program szkolenia
Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów i ukierunkowany jest na podnoszenie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z obszaru odzyskiwania danych z nośników.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane:

 • » najlepsze praktyki z obszaru odzyskiwania danych,
 • » metody zabezpieczenia nośników w celu zachowania integralności danych,
 • » techniki odzyskiwania danych,
 • » przypadki utraty danych,
 • » procesy odzyskiwania danych,
 • » działania profilaktyczne.

Wykładowcy
Kurs Odzyskiwanie danych - poziom Professional, prowadzą specjaliści Mediarecovery.

Certyfikaty
Certyfikat Akademii Informatyki Śledczej Mediarecovery.