Praktyczny Kurs Informatyki Śledczej - Specialist - Akademia Informatyki Śledczej - Mediarecovery

Praktyczny Kurs Informatyki Śledczej - Specialist

Praktyczny kurs informatyki śledczej składa się z trzech poziomów Specialist Professional Expert i jest całościowym kompendium praktycznej wiedzy, obejmującym wszystkie obszary związane z tematyką computer forensics.

POZIOM SPECIALIST

1 799 zł + 23%VAT / 2 dni

 

Szkolenie Praktyczny kurs informatyki śledczej - Specialist jest wprowadzeniem do ścieżki edukacyjnej „informatyka śledcza”. Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną, podczas której uczestnicy zaznajomieni są z najlepszymi praktykami informatyki śledczej. Część praktyczna kursu koncentruje się na przekazaniu kursantom wiedzy o sposobach wyodrębniania, zabezpieczania i analizy danych. Obejmuje ponadto praktyczną prezentację metod przygotowania środowiska do analizy, pozyskiwania informacji cyfrowych oraz poznania technik poszukiwania tzw. śladów ulotnych.

Dostępne terminy:

 • 8 maj 2018 do 09 maj 2018 - - Katowice/Warszawa

  Zapisz się

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu informatyki śledczej.

Korzyści:

 • » umiejętność ustalania genezy wycieku danych w firmie/organizacji.
 • » zdolność przeprowadzenia dochodzenia elektronicznego i zabezpieczenie materiału dowodowego.
 • » poznanie sposobów weryfikowania kanałów informacji, którymi wyciekają najważniejsze dane.
 • » umiejętność ustalenia tożsamości nielojalnych pracowników.
 • » zdolność weryfikacji poziomu bezpieczeństwa danych w sieci.
 • » umiejętność skutecznego monitoringu sieci i pracowników w celu zapobiegania incydentom.

Program szkolenia
Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów i ukierunkowany jest na podnoszenie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z obszaru informatyki śledczej.

Program szkolenia obejmuje:

 • » przygotowanie do analizy i pozyskiwania danych,
 • » techniki pozyskiwania ulotnych śladów,
 • » wyodrębnianie danych,
 • » wyszukiwanie danych,
 • » filtrowanie danych,
 • » metody sprawdzania poprawności plików.

Wykładowcy
Praktyczny kurs informatyki śledczej – poziom Specialist, prowadzą specjaliści Mediarecovery.

Certyfikaty
Certyfikat Akademii Informatyki Śledczej Mediarecovery.