Wykładowcy Akademii Informatyki Śledczej

Arkadiusz Lach

Doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, pracownik Katedry Postępowania Karnego UMK w Toruniu, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i europejskim prawie karnym. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny procesu karnego, przestępczości komputerowej i prawa nowych technologii, w tym monografii "Dowody elektroniczne w procesie karnym". Uczestnik i prelegent na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. W ramach projektu AIŚ prowadzi szkolenie "Informatyka śledcza dla prawników" poświęcone praktycznym aspektom wykorzystania dowodów cyfrowych w postępowaniu sądowym.

 

Marcin Kulawik

Specjalista informatyki śledczej w laboratorium informatyki śledczej Mediarecovery.

Do jego głównych obowiązków służbowych należy analiza danych, licencjonowanie oprogramowania komputerowego w zakresie własności intelektualnej oraz sprawy związane z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu. Autor prawie 350 ekspertyz sądowych. Uczestnik szkoleń i kursów organizowanych przez amerykańskie i niemieckie firmy specjalistyczne, m.in. X-Ways i Guidance Software (EnCase). Jest certyfikowanym auditorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001. Wielokrotnie brał udział w zabezpieczaniu danych komputerowych podczas operacji przeprowadzanych przez służby odpowiedzialne za zachowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.

 

Łukasz Janda

Inżynier odzyskiwania danych w laboratorium informatyki śledczej Mediarecovery.

W laboratorium Mediarecovery odpowiedzialny również za rozwój technologii data recovery. Przeszedł specjalistyczne szkolenia w USA, Niemczech i na Ukrainie. Nazywany jest często "specjalistą od spraw beznadziejnych", z którymi nie radzą sobie inni eksperci.

 

Przemysław Krejza

CISSP, CISM, EnCE 

Ekspert z zakresu bezpieczeństwa i analizy informacji cyfrowych. Jest Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju w Mediarecovery, gdzie kieruje od 2001 roku największym w tej części Europy laboratorium informatyki śledczej. Pełni rolę Prezesa Stowarzyszenia Instytutu Informatyki Śledczej.

Przemysław specjalizuje się w projektowaniu Security Operations Center (SOC), tworzeniu laboratoriów data recovery i informatyki śledczej. Swoje doświadczenie wykorzystuje przy realizacji projektów wdrożeniowych systemów bezpieczeństwa informacji i reakcji na incydenty w instytucjach bankowych, finansowych i telekomunikacyjnych.

Jest autorem wielu publikacji na tematy związane z elektronicznym materiałem dowodowym i informatyką śledczą, które ukazały się w prasie fachowej i wydawnictwach książkowych. Często można usłyszeć go w radio lub telewizji, gdzie zapraszany jest w roli niezależnego eksperta.

 
 

Michał Celiński-Mysław

Inżynier oprogramowania w laboratorium informatyki śledczej Mediarecovery

Absolwent Politechniki Śląskiej kierunku informatycznego o specjalizacji Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych. Doświadczony programista oraz ekspert baz danych SQL. Współautor specjalistycznego oprogramowania z zakresu informatyki śledczej m.in. MediaEraser oraz MediaImager. Posiada certyfikat auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

 

Jarosław Góra

Adwokat w kancelarii Ślązak Zapiór i Wspólnicy, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Spółka Komandytowa.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2010 związany z kancelarią SZiP, gdzie zajmuje się m.in. obsługą prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa związanego z nowoczesnymi technologiami, prawa IT oraz prawa własności intelektualnej. W 2011 został trenerem Akademii Informatyki Śledczej – wprowadza uczestników ścieżki "Informatyka Śledcza" w zagadnienia postępowania dowodowego, w tym w kwestie związane z użyciem dowodów cyfrowych.

 

Michał Tatar

Specjalista IT w laboratorium informatyki śledczej Mediarecovery.

Główne obowiązki w laboratorium informatyki śledczej skupiają się wokół analizy danych i wyszukiwania informacji na urządzeniach mobilnych (Mobile Forensics). Uczestnik szkoleń i certyfikowanych kursów organizowanych przez zagraniczne firmy specjalistyczne. Zajmuje się również implementacją rozwiązań mobilnych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym (m.in. Mobile Device Management). Prelegent na konferencjach i zamkniętych seminariach dla przedstawicieli organów ścigania z obszaru analizy urządzeń mobilnych.

 

Aleksander Juraszek

Specjalista informatyki śledczej w laboratorium informatyki śledczej Mediarecovery.

Na co dzień Aleksander pracuje w laboratorium informatyki śledczej, gdzie zajmuje analizą danych i zabezpieczeniem elektronicznego materiału dowodowego. Co więcej, bierze udział w operacjach przeprowadzanych przez służby odpowiedzialne za zachowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uczestnik szkoleń organizowanych przez wiodące marki informatyki śledczej, m.in. Magnet Forensics i Guidance Software. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się jako prelegent na niezliczonych konferencjach. Entuzjasta e-Discovery oraz cybersecurity.Wyższy poziom bezpieczeństwa

Odzyskiwanie danych

Informatyka śledcza - sklep